"human woman" — Słownik kolokacji angielskich

human woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): ludzka kobieta
  1. human przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    A human woman was running across the street toward them.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo