"hostage situation" — Słownik kolokacji angielskich

hostage situation kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sytuacja zakładnika
  1. hostage rzeczownik + situation rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "As you know, we're always talking to people at various levels about the hostage situation," he said.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo