"hospital design" — Słownik kolokacji angielskich

hospital design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): projekt szpitalny
  1. hospital rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was also an expert in hospital design, and was thus familiar with building construction.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo