BUSINESS ENGLISH -50%.Roczny kurs online taniej tylko do niedzieli.Sprawdź

"hold responsible" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "hold responsible" po angielsku

idiom
  1. czynić kogoś odpowiedzialnym, obarczać kogoś odpowiedzialnością, wyciągnąć konsekwencje
    If anything happens, I'll hold you responsible for it. (Jeśli coś się stanie, wyciągnę konsekwencje.)
    It was not my fault, but he wants to hold me responsible for it. (To nie była moja wina, ale on obarcza mnie odpowiedzialnością.)

"hold responsible" — Słownik kolokacji angielskich

hold responsible kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obarczaj odpowiedzialnością
  1. hold czasownik + responsible przymiotnik
    Bardzo silna kolokacja

    No one at the top of the army has been held responsible.

powered by  eTutor logo