"hockey star" — Słownik kolokacji angielskich

hockey star kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): hokej gwiazda
  1. hockey rzeczownik + star rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Nieuwendyk actually used to be more of a lacrosse player than a hockey star.

    Podobne kolokacje: