"highway use" — Słownik kolokacji angielskich

highway use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie drogi publicznej
  1. highway rzeczownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Instead, it just moves the congestion around - or worse, it encourages more highway use.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo