"high-resolution image" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz o dużej zdolności rozdzielczej
  1. high-resolution przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "And the new high-resolution image makes reading easy on the eyes."

    Podobne kolokacje: