PROMOCJA -40%Is it eTutor you're looking for? Zgarnij kurs angielskiegoSPRAWDŹ >>

"herded away" — Słownik kolokacji angielskich

herded away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zgromadzony daleko
  1. herd czasownik + away przysłówek
    Bardzo luźna kolokacja

    When the people were herded away, he set fire to everything, adding to the combustibles when the flames threatened to go out.

    Podobne kolokacje: