"herbal drink" — Słownik kolokacji angielskich

herbal drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): napój zielnika
  1. herbal przymiotnik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She invited me up into a sitting room, disappeared momentarily into her kitchen, and returned with iced herbal drinks.

    Podobne kolokacje: