"helmet design" — Słownik kolokacji angielskich

helmet design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): kask projekt
  1. helmet rzeczownik + design rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Stevens asked Johnston for one week to produce a good helmet design.

    Podobne kolokacje: