"healthy woman" — Słownik kolokacji angielskich

healthy woman kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdrowa kobieta
  1. healthy przymiotnik + woman rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    "I think it's probably of no effect in the healthy woman."

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo