"hatchback design" — Słownik kolokacji angielskich

hatchback design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): samochód typu hatchback projekt
  1. hatchback rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As for the hatchback design, Mercedes made some very clever moves.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo