BUSINESS ENGLISH -50%Rabat na roczny kurs tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"happen upon" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "happen upon" po angielsku

phrasal verb
  1. trafić na coś przypadkiem
    I happened upon the solution. (Na rozwiązanie trafiłem przypadkiem.)

"happen upon" — Słownik kolokacji angielskich

happen upon kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zdarzać się na
  1. happen czasownik + upon przyimek
    Bardzo silna kolokacja

    However, he was not the first to happen upon such an idea.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo