"gruesome image" — Słownik kolokacji angielskich

gruesome image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): straszliwy obraz
  1. gruesome przymiotnik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Television reports showed gruesome images of human remains and rescue efforts.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo