"grocery money" — Słownik kolokacji angielskich

grocery money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sklep spożywczy pieniądze
  1. grocery rzeczownik + money rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Some wives didn't like the boys going over with the grocery money.

    Podobne kolokacje: