"grisly image" — Słownik kolokacji angielskich

grisly image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): makabryczny obraz
  1. grisly przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She walked slowly out of the police station, trying to clear her mind of the grisly images Larry's news had brought.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo