"greatest weakness" — Słownik kolokacji angielskich

greatest weakness kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): największa słabość
  1. greatest przymiotnik + weakness rzeczownik
    Silna kolokacja

    She was his greatest weakness now, since he loved her so much.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo