"graphic image" — Słownik kolokacji angielskich

graphic image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obraz graficzny
  1. graphic przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Heat sensors are used to show some of the more graphic images from the video.

    Podobne kolokacje: