"government help" — Słownik kolokacji angielskich

government help kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pomoc rządowa
  1. government rzeczownik + help rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    Then he probably hasn't come with government help, and he's doing this on his own.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo