"government function" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): funkcja rządowa
  1. government rzeczownik + function rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    We the public have a right to look at how the Government functions.

powered by  eTutor logo