"government election" — Słownik kolokacji angielskich

Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybory rządowe
  1. government rzeczownik + election rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    The changes will take place at the next local government elections, due to be held in 2016.

powered by  eTutor logo