"good project" — Słownik kolokacji angielskich

good project kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobry projekt
  1. good przymiotnik + project rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Second, it was a good project for my son and me to work on together.

    Podobne kolokacje: