"good image" — Słownik kolokacji angielskich

good image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dobry obraz
  1. good przymiotnik + image rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    They want a good image and a sense of importance.

    Podobne kolokacje: