BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"goddamned thing" — Słownik kolokacji angielskich

goddamned thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): goddamned rzecz
  1. goddamned przymiotnik + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    There wasn't a goddamned thing I could do about it.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo