BUSINESS ENGLISH -50%.Zgarnij rabat na roczny kurs online!Sprawdź

"goddamn thing" — Słownik kolokacji angielskich

goddamn thing kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): rzecz cholery
  1. goddamn przymiotnik + thing rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    "I don't know a goddamn thing about any dead body!"

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo