"go on projects" — Słownik kolokacji angielskich

go on projects kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): pójdź na projektach
  1. go czasownik + project rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    There are attempts going on to create a non-profit foundation that can raise funds, and do other things related to Wikipedia and other similar projects.

    Podobne kolokacje: