"giant stage" — Słownik kolokacji angielskich

giant stage kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): olbrzymia scena
  1. giant przymiotnik + stage rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    After passing through the giant stage, its end state will probably be a carbon-oxygen white dwarf.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo