"ghastly image" — Słownik kolokacji angielskich

ghastly image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): koszmarny obraz
  1. ghastly przymiotnik + image rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Those dreadful, ghastly images have stayed in front of my eyes every moment of the past five months.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo