"get some money" — Słownik kolokacji angielskich

get some money kolokacja
Popularniejsza odmiana: get money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej jakieś pieniądze
  1. get czasownik + money rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Where else do you think state schools get their money?

    Podobne kolokacje:

podobne do "get some money" po polsku — Słownik angielsko-polski | zobacz "get some money" po angielsku — Słownik polsko-angielski

inne