"get several yards" — Słownik kolokacji angielskich

get several yards kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostań kilka jardów
  1. get czasownik + yard rzeczownik
    Luźna kolokacja

    On the second down, I get 5 yards, then it is third and 4.

powered by  eTutor logo