"get several players" — Słownik kolokacji angielskich

Popularniejsza odmiana: get players
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): miej kilku graczy
  1. get czasownik + player rzeczownik
    Luźna kolokacja

    They might get two young players who can play next season.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo