"get several money" — Słownik kolokacji angielskich

get several money kolokacja
Popularniejsza odmiana: get money
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostawać kilka pieniądze
  1. get czasownik + money rzeczownik
    Bardzo silna kolokacja

    You've got no money, and you can never keep a job for more than a month or two.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo