"get parenting tips" — Słownik kolokacji angielskich

get parenting tips kolokacja
Popularniejsza odmiana: get tips
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): zrozumiane wskazówki wychowania dzieci
  1. get czasownik + tip rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    She got a hot tip from some place and came back here, all worked up.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo