"get another decade" — Słownik kolokacji angielskich

get another decade kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): dostań inne dekada
  1. get czasownik + decade rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    Given scholes' career, that means he's still got another decade in football!!

powered by  eTutor logo