"generous response" — Słownik kolokacji angielskich

generous response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szlachetna odpowiedź
  1. generous przymiotnik + response rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As editor, I'd like to thank readers for your very generous response to our website.

powered by  eTutor logo