"garden setting" — Słownik kolokacji angielskich

garden setting kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): sceneria ogrodowa
  1. garden rzeczownik + setting rzeczownik
    Luźna kolokacja

    Around him, in the painted garden setting, three pairs of businessmen were doing tea for two.

    Podobne kolokacje: