"garaż podziemny" po angielsku — Słownik polsko-angielski | zobacz "garaż podziemny" po polsku

"garaż podziemny" — Słownik kolokacji angielskich

underground garage kolokacja
  1. underground przymiotnik + garage rzeczownik = garaż podziemny
    Bardzo silna kolokacja

    They came to the bottom, and moved forward into an underground garage.