"garage" po angielsku z przykładami - Słownik kolokacji angielskich

garage rzeczownik

rzeczownik + garage
Kolokacji: 18
parking garage • bus garage • basement garage • Gourmet Garage • UK garage • ...
garage + rzeczownik
Kolokacji: 29
garage door • garage sale • garage rock • garage band • garage sales • ...
czasownik + garage
Kolokacji: 8
build a garage • garage attached • store in one's garage • convert one's garage • drive to the garage • ...
przymiotnik + garage
Kolokacji: 43
underground garage • two-car garage • new garage • three-car garage • one-car garage • ...
częste kolokacje
Kolokacji: 5
  • They came to the bottom, and moved forward into an underground garage.
  • So they kept going, down another flight, to the underground garage.
  • Had there been a white van in the underground garage?
  • There will also be a health club and an underground garage for 92 cars.
  • It comes with a parking place in the underground garage.
  • A car pulled out of the underground parking garage across the street.
  • It will become the entrance of a new underground garage.
  • They were in a small underground garage packed with cars.
  • Their car turned off the street and dipped down into an underground garage.
  • One has a door leading down to an underground parking garage as well.
2. two-car garage = bliźniaczy garaż two-car garage
3. new garage = nowy garaż new garage
4. three-car garage = garaż trzy-samochodowy three-car garage
5. one-car garage = garaż jeden-samochodowy one-car garage
przyimek + garage
Kolokacji: 10
into the garage • in the garage • to the garage • from the garage • at the garage • ...

Kliknij na wybrany nagłówek, aby rozwinąć grupy kolokacji, kolokacje oraz przykładowe zdania.