"fuzzy image" — Słownik kolokacji angielskich

fuzzy image kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): mętny wizerunek
  1. fuzzy przymiotnik + image rzeczownik
    Luźna kolokacja

    I stared at the two fuzzy images across the table.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo