"furious response" — Słownik kolokacji angielskich

furious response kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wściekła odpowiedź
  1. furious przymiotnik + response rzeczownik
    Luźna kolokacja

    The report brought a furious response from the government.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo