"frosty drink" — Słownik kolokacji angielskich

frosty drink kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): oszroniony napój
  1. frosty przymiotnik + drink rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    As for Dave, he strung that hammock between two shade trees and put a table by it to hold a frosty drink.

    Podobne kolokacje: