"freshman guard" — Słownik kolokacji angielskich

freshman guard kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): strażnik studenta pierwszego roku
  1. freshman rzeczownik + guard rzeczownik
    Zwykła kolokacja

    Danny Hurley, the freshman guard, started at the point and scored 2 points.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo