Zanurz się w nauce angielskiegoRabat -40% na roczny kurs wygasa w niedzielęSPRAWDŹ >>Zamknij

"freight shed" — Słownik kolokacji angielskich

freight shed kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): szopa towarowa
  1. freight rzeczownik + shed rzeczownik
    Luźna kolokacja

    He was waiting this side of the freight sheds, immediately under the bridge.