"forgive in" — Słownik kolokacji angielskich

forgive in kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wybaczać w
  1. forgive czasownik + in przyimek
    Silna kolokacja

    If someone is kind to your child, you can forgive a great deal in her.

    Podobne kolokacje: