ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"forest official" — Słownik kolokacji angielskich

forest official kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): urzędnik lasu
  1. forest rzeczownik + official rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    He was also known for his kidnapping of prominent people to make demands, starting with a forest official in 1987 .

powered by  eTutor logo