"footwear design" — Słownik kolokacji angielskich

footwear design kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): obuwie projekt
  1. footwear rzeczownik + design rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    José Luis Seligson focuses on the geometry of a footwear design in "Excellent Shoes," a manipulated photograph that bleaches out extraneous patterns.

    Podobne kolokacje: