"flutter open" — Słownik kolokacji angielskich

flutter open kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): trzepot otwarty
  1. flutter czasownik + open przymiotnik
    Silna kolokacja

    It took a moment, and then her eyes fluttered open.

    Podobne kolokacje: