"fleet use" — Słownik kolokacji angielskich

fleet use kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wykorzystanie floty
  1. fleet rzeczownik + use rzeczownik
    Bardzo luźna kolokacja

    A few vehicles with lead-acid batteries were sold, but most units were leased for fleet use.

    Podobne kolokacje: