ROCZNY KURS TRAVEL ENGLISH -50%Promocja tylko do niedzieliSPRAWDŹ >>

"flail away" — Słownik kolokacji angielskich

flail away kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): wymłóć daleko
  1. flail czasownik + away przysłówek
    Zwykła kolokacja

    She flailed away at the teachers who tried to control her.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo