"finance with money" — Słownik kolokacji angielskich

finance with money kolokacja
Automatyczne tłumaczenie (nie gwarantujemy jego poprawności): fundusze z pieniędzmi
  1. finance czasownik + money rzeczownik
    Luźna kolokacja

    And that does not include a number of similar grants financed with borrowed money.

    Podobne kolokacje:

powered by  eTutor logo